Genel Özellikleri
Detaylı Müşteri Bilgileri
Devam Takip
Takip Takvimi
Çalışma Planı
Tespit ve Öneri
İSG Kurulu
Acil Eylem Organizasyonu
Risk Analizi
CheckList ile Risk Analizi
Ramak Kala Formu
İzin Formları
İş Kazaları
Meslek Hastalıkları
Personel Takip
Personele Verilen Eğitimler
Personele Verilen Malzemeler
Disiplin Cezaları
Ekipman Takip ve Kontrol
Donanım Takip ve Kontrol
Randevu Sistemi
SMS entegrasyonu
Email Entegrasyonu
Muhasebe Modülü
 

Ramak Kala Formu

Müşterilerinizin firma içinde oluşan riskleri, oradaki personelin tespit ederek doldurduğu formlardır.

Doldurulan bu formları izleyip departman bazında analiz edebilirsiniz.

Emniyetsiz davranış ve koşulları belirleyip düzenleyebilirsiniz.

Ramak Kala Formu                  Ramak Kala Formu
Copyright © aKare Bilişim Hizmetleri - 2013 Google+ Powered By